De gemeente Vlissingen liet bureau Newae onderzoeken hoe Vlissingen kan besparen op haar gemeentelijke panden. Newae stelt dat de gemeente zestig van de 76 accommodaties kan afstoten. Ook concludeert het bureau dat Vlissingen haar clubs verwent. Het college van burgemeester en wethouder wil daarom verenigingen meer zelf laten doen.

De gemeente Vlissingen liet onderzoeksbureau Newae in kaart brengen hoe ze efficiënter met haar gemeentelijk vastgoed kan omgaan. Dat resulteerde in een uitgebreid onderzoek dat Vlissingen 90.000 euro kost.

Het bureau nam alle accommodaties in de gemeente voor buitensport, binnensport, welzijn en onderwijs onder de loep. Ze concludeert dat de gemeente vooral welzijnsaccommodaties, maar ook binnensportaccommodaties inefficiënt verhuurt.

Vlissingen kan volgens Newae zestig van haar 76 accommodaties verkopen of slopen. Het bureau stelt voor acht bestaande sportzalen te behouden en vier nieuwe multifunctionele accommodaties te bouwen op centraal gelegen locaties.

De sportparken Vrijburg, Bonedijke en Irislaan in Vlissingen, de Combinatie in Vlissingen, sporthal de Belt, het Kroonjuweel en sportpark Souburg in Oost-Souburg en sportpark Ritthem kunnen volgens Newae blijven. Het college voorziet nieuwbouw op vier locaties: Weyevliet, Scheldekwartier, Oost-Souburg en Paauwenburg.

Winst

“Gebruikers moeten soms verder reizen, maar krijgen een accommodatie van goede kwaliteit”, zegt de Vlissingse wethouder Sem Stroosnijder. “Er zijn nu veel verouderde panden en we willen investeren in een beperkt aantal accommodaties die goed gebruikt worden. Een locatie voor één gebruiker kan niet meer.”

De accommodaties komen zoveel mogelijk bij scholen, zodat overdag leerlingen ze kunnen gebruiken en ‘s avonds verenigingen.

Uit het onderzoek blijkt dat Vlissingen vergeleken met andere gemeenten veel doet voor verenigingen. Ze kan ook geld besparen door de organisaties meer zelf te laten doen. “Er zijn grote verschillen tussen wat de verenigingen zelf doen en sommige organisaties pamperen wij. Daarin is winst te behalen.”

Tarieven

Het college wil de verenigingen pakketten aanbieden, waarmee ze geld terugverdienen als ze meer zelf doen.

“Kunnen ze taken niet zelf doen, bijvoorbeeld door een tekort aan vrijwilligers, dan regelt de gemeente het, maar daar betalen ze dan voor.”

Niet alles willen b&w bij de verenigingen neerleggen. “Groot specialistisch onderhoud blijven we zelf doen. Maar bij de hockey regelen de clubs meer zelf dan bij de voetbal en die discrepatie willen we eruit halen.”

De gemeente wil ook de tarieven voor de verenigingen aanpassen, bijvoorbeeld om ze meer gelijk te trekken. “Zo willen we bij de buitensportverenigingen de energiekosten uit de huur halen.” Als een club apart de energierekening moet betalen, stimuleert dit de sporters volgens Stroosnijder zuinig te zijn.