De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) heeft geen zin om op onderdelen samen te werken met de gemeente Middelburg. Dat schrijft directeur Paul Marinissen in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg.

Het gemeentebestuur zegt verrast te zijn door het besluit en zich niet te herkennen in het beeld dat Marinissen in zijn brief schetst.

De gemeente heeft begin dit jaar laten onderzoeken of een samenwerking met de ZRD voordelen oplevert. Ze deed dat in het kader van de kerntakendiscussie in Middelburg.

Het leek het onderzoeksbureau het beste als Middelburg op het gebied van afvalverwerking volledig samen zou gaan met de reinigingsdienst, maar het college koos ervoor om op onderdelen zoals ICT, planning, inkoop, inzet van personeel en logistiek samen te werken.

Aanbevelingen

Na twee jaar zou er dan een evaluatie volgen en onderzocht worden of er nauwer zou kunnen worden samengewerkt. Van die afspraak is niets meer over, vindt de directeur van de ZRD. 

Marinissen schrijft onder meer dat er geen voordelen voor beide partijen zijn, de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van het onderzoeksbureau niet worden gevolgd door Middelburg en dat de gemeente een nieuwe kostenberekening heeft gemaakt die 'totaal afwijkt van hetgeen is benoemd in het rapport'. 

Uitgangspunten

Verder komt Middelburg opeens met extra eisen en correcties waardoor het financiële voordeel van samenwerking van 655.000 euro grotendeels teniet wordt gedaan. Bovendien zou Middelburg pas in 2019 willen beginnen en de evaluatie pas in 2021 plaatsvinden.

"Het wijkt sterk af van de gekozen uitgangspunten in onze aanbiedingsbrief en vergt van de ZRD drie jaar lang een eenzijdige inspanning zonder uitzicht op een mogelijk verdergaande samenwerking."

Vertrouwen

Marinissen schrijft verder dat 'de contacten met en uitspraken van uw ambtenaren ons niet het vertrouwen geven dat er van een wederzijdse goede samenwerking sprake kan zijn'.

Het college zegt dat door de ZRD er nog geen besluit kan vallen in december. Ze wil nu wachten op een evaluatie van het afvalbeleid. De ZRD haalt voor zeven Zeeuwse gemeenten, waaronder Noord-Beveland, Reimerswaal en Veere, het afval op en beheert de milieustraten in alle dertien gemeenten in Zeeland.