Waterschap Scheldestromen begint maandag 13 november met het jaarlijkse snoeien, verwijderen en planten van bomen en struiken langs de Zeeuwse waterschapswegen. In april volgend jaar zijn er zo'n 1.500 bomen gekapt.

Op ongeveer veertig plekken, verspreid door de provincie, laat het waterschap beplanting verwijderen en nieuwe bomen en struiken terugplanten.

Scheldestromen vervangt zieke en oude bomen, omdat ze verkeersonveilige situaties kunnen veroorzaken. Daarom vernieuwt het schap jaarlijks een deel van de beplanting.

Dit seizoen gaat het om 1.500 bomen. "Daarvoor komen veel nieuwe bomen terug, die de komende veertig tot tachtig jaar voor veel groen langs de Zeeuwse wegen zorgen", laat een woordvoerder van Scheldestromen weten.

Het waterschap plant gevarieerdere boomsoorten terug. "Een deel van de populieren vervangen we door de eik, els, linde, esdoorn en iep die resistent is voor de iepziekte. We planten geen essen, omdat die nog te maken krijgen met de essentaksterfte. Voor de es is er nog geen resistente soort ontwikkeld."