Alleen Middelburg of zelfs Walcheren is te klein voor een respijthuis, maar als andere Zeeuwse gemeenten het ook interessant vinden, wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg zich hard voor maken voor zo’n voorziening. 

Dat zegt ze in antwoorden op vragen van de ChristenUnie. Fractievoorzitter Willemien Treurniet stelde in haar vragen in oktober dat Middelburg het voorbeeld van een aantal gemeenten in Zuid-Holland zou moeten volgen.

In Ter Heijde in de gemeente Westland is een respijthuis waar zieke partners, familieleden en kinderen voor een paar dagen worden opgevangen. Het is gevestigd in een woonzorgcentrum.

Mantelzorgers krijgen door deze tijdelijke opvang even rust. In haar vragen prees Treurniet het het werk van de mensen van De Manteling, die volgens haar veel doen voor mantelzorgers, maar zei dat de organisatie tegen haar grenzen aanloopt.

Ze doelde vooral op het werk met bepaalde, vaak dementerende patiënten, die rusteloos kunnen zijn en op onverwachte momenten weglopen. "We zouden graag zien dat mantelzorgers, die dag en nacht hun geliefden bijstaan, de mogelijkheid wordt geboden om de zorg tijdelijk aan anderen over te laten", schreef Treurniet.

Mooi concept

"Wij vinden het een mooi concept", zegt het Middelburgse college over het respijthuis in Ter Heijde. "Het is belangrijk dat mantelzorgers een adempauze kunnen nemen van de zorg."

Tot voor kort kende Ter Valcke in Goes een gesloten afdeling waar mensen tijdelijk werden opgevangen en continu verzorgd. Omdat daar te weinig gebruik van werd gemaakt, is deze echter gesloten. "En nu wordt het gemist."

College

Burgemeester en wethouders in Middelburg zeggen dat de stad of het eiland te klein is voor een respijthuis, maar willen het wel aankaarten bij de andere Zeeuwse gemeenten. "We gaan dit op agenda plaatsen van het College voor Zorg en Welzijn plaatsen om te zien of de andere gemeenten het nut onderschrijven."

Een antwoord verwacht het college dit jaar niet meer, maar als ze enthousiast zijn, kan in overleg met zorgaanbieders worden bepaald of het op één plek komt te staan of dat er een bed in elk verzorgingshuis wordt vrijgehouden.