De gemeente Vlissingen gaat nabestaanden van overledenen die zijn begraven in vak elf van de Noorderbegraafplaats de komende tijd persoonlijk benaderen. 

De gedenkens en grafbeplanting worden in het vierde kwartaal van volgend jaar verwijderd. Het gaat om de grafnummers 119 tot en met 215.

De gemeente heeft deze graven uitgegeven tussen juni 1988 en mei 1993. "De wettelijke uitgiftetermijn voor algemene graven is tien jaar. In onze gemeente houden we vast aan vijftien jaar", legt wethouder Josephine Elliott van de gemeente Vlissingen uit. "Maar de rechten kunnen niet worden verlengd."

Bewaren

De bij de gemeente bekende nabestaanden krijgen de komende tijd bericht. Vlissingen roept anderen op zich te melden als ze het grafmonument willen bewaren. "Als je één keer per jaar het graf bezoekt dan zie je zeker een kennisgeving", aldus Elliott.

Ze kunnen het tot dertien weken na de ruiming ophalen. Hierna worden de monumenten vernietigd.

Stoffelijke resten

Overigens worden de stoffelijke resten nog niet geruimd. Dat gebeurt op een later moment. Wanneer is nog niet bekend. Nabestaanden worden tenminste zes maanden van tevoren geïnformeerd. De stoffelijke resten worden dan verplaatst naar een zogenoemde knekelput op de Noorderbegraafplaats.

Oorlogsslachtoffers

De graven worden geruimd, omdat er te weinig ruimte is op de Noorderbegraafplaats. In april 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om elk jaar een aantal graven te ruimen. Graven van oorlogsslachtoffers en van kinderen vormen de uitzondering.

Nabestaanden met vragen kunnen zich melden via begraafplaats@vlissingen.nl.