Met de nieuwe, groene speelelementen op de pleinen rond kindcentrum De Aventurijn in Middelburg is duidelijk al veel gespeeld. Het plein werd dinsdagmiddag officieel geopend door leerling Milan in het bijzijn van alle leerlingen, het onderwijsteam en betrokkenen. 

Directeur Kirstie van der Heide vertelde dat er twee jaar werk aan de opening is vooraf gegaan.

“Destijds begonnen we met ons plan om de ruimte rond de school op te knappen en speelser te maken. We vinden het belangrijk om kinderen bewust te maken van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten en duurzaamheid.”

De kinderen dachten mee en maakten tekeningen van hún ideale schoolplein. Ontwerpers Jootje Faes en Jan Pauwelse gingen met alle ideeën aan de slag. “We moesten er ook voor zorgen dat de nieuwe elementen veilig zouden zijn en niet te vergeten het financiële plaatje zou kloppen.”

De Aventurijn vroeg verschillende subsidies aan en kreeg geld van onder andere Jantje Beton en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Ook droeg Onze Wijs, de stichting waar de school onder valt, bij in de kosten, net zoals Kinderopvang Walcheren.

“Van de wijk kregen we hulp van vrijwilligers en de groencheque van de gemeente,” vertelt Van der Heide. Ze vindt het terrein enorm verbeterd met onder andere het insectenhotel, de wilgentunnel en hutten, de klimmuur en de speeltoestellen. “Kinderen hebben altijd iets te doen.”

Acties

Veel ouders waren betrokken bij de plannen voor het nieuwe plein en namen zitting in de werkgroepen om mee te denken en daadwerkelijk mee te helpen met het sjouwen en planten. Ze zetten een actiemaand op touw om zoveel mogelijk geld in te zamelen.

“Er zijn cakes gebakken en verkocht, een sponsorloop gehouden en kaarten verkocht. Een aannemer zorgde voor de drainage en het straatwerk, de rest hebben de ouders, teamleden, vrijwilligers en de leerlingen ’s avonds en in de weekenden gedaan.”

Het schoolplein is nooit af, zei de directeur. “Vorige week hebben kinderen nog onkruid gewied en viooltjes geplant. We hopen dat het voor iedereen een inspirerende omgeving is en dat de kinderen door het groene speelplein meer betrokken raken bij de natuur.” Het schoolplein is tot zonsondergang open, ook voor kinderen van buiten de school.