Het Middelburgse college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan het plan om langs de Kanaalweg in Middelburg drie woontorens te bouwen voor studentenhuisvesting. 

Het gaat om in totaal 123 tweekamerappartementen voor een of twee personen. Donderdag houdt de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden over het plan.

Woningcorporatie Woongoed wil rond de zomer van 2020 langs de Kanaalweg, aan de rand van de Middelburgse binnenstad, 123 studentenwoningen in drie gebouwen realiseren ten westen van het treinstation.

Deze drie woontorens samen bieden huisvesting aan maximaal 246 studenten. "Het hoogste punt wordt acht woonlagen hoog, dus dat is best fors", illustreert de Middelburgse wethouder Johan Aalberts.
Daarnaast komen er onder de gebouwen ruim vijftig parkeerplaatsen voor auto’s en circa 250 fietsparkeerplaatsen. 

HZ

Met het bouwplan speelt de woningbouwvereniging in op de verhuizing van enkele opleidingen van de HZ University of Applied Sciences van Vlissingen naar Middelburg. De gemeenteraad van Middelburg moet het plan nog goedkeuren, maar het college van burgemeester en wethouders staat er welwillend tegenover, omdat er meer jongeren in de Zeeuwse hoofdstad komen studeren.

"We bieden deze studenten ook graag onderdak in onze stad", zegt Aalberts. "De locatie aan de Kanaalweg is ideaal voor studentenhuisvesting, want het ligt op loopafstand van de binnenstad, HZ en het openbaar vervoer."

De Middelburgse wethouder Chris Dekker denkt dat de woningcorporatie de 123 tweekamerappartementen moeiteloos kan vullen. "We verwachten door de nieuwe opleidingen een enorme toeloop van studenten", zegt Dekker. "De locatie bij de Kanaalweg is vol na deze plannen, dus we zullen ook aanvullende mogelijkheden voor studentenhuisvesting moeten bekijken."

Privacy

De eerdere plannen voor kantoorgebouwen stuitten destijds op weerstand, erkent Aalberts. Vooral omwonenden van de Blauwe Dijk en Segeerssingel worden straks geconfronteerd met de drie woontorens. Volgens de twee wethouders wordt er bij het maken van het ontwerp rekening gehouden met zaken als inpasbaarheid in de omgeving en privacy. Ook moeten de drie gebouwen langs de spoorlijn een geluidwerende voorziening krijgen. "Gelet op de privacy komen er geen balkons, maar dakterrassen", aldus Aalberts. "De galerijen komen aan de kant van het spoor."

In het stadskantoor vindt donderdag vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst plaats waarin de gemeente en Woongoed de plannen toelichten. Er moet nog een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt worden en daarna het bestemmingsplan.

"Er kunnen zienswijzen worden ingediend en het plan moet nog twee keer naar de gemeenteraad", vertelt Aalberts. "We hopen in 2019 te kunnen beginnen met de bouw."