De provincie gaat onder meer het cameratoezicht bij de bruggen verbeteren naar aanleiding van het incident in juni op de Sloebrug in Vlissingen. 

De brug ging open terwijl de vrouw met haar fiets er op stond. De vrouw raakte niet gewond. "Maar het was wel aanleiding voor ons om een diepgaand onderzoek in te stellen", zegt gedeputeerde Harry van der Maas.

"De primaire oorzaak van dit incident is de verkeersgebruiker die onderdoor de slagbomen is gekropen", aldus commissaris van de koning Han Polman. "De brugbediende heeft zodra er een noodsignaal kwam ook snel ingegrepen en op een noodstop gedrukt."

Toch kan er veel worden verbeterd in het toezicht. Zo moet er een ander cameraplan komen. Als alle slagbomen dicht zijn verschuift het beeld dat de bedienden – die op afstand zitten – zien nu van de weg naar het water. Dat moet anders, zodat de bedienden makkelijk zicht houden op zowel de weg als het water. "Dit is een urgent punt om op te pakken", aldus onderzoeksbureau Intergo dat adviseert om tijdelijk extra schermen te plaatsen.

Eenvoudiger

Het bedienscherm moet ook eenvoudiger. Dat bevat nu te veel onnodige informatie, zegt onderzoeksbureau Intergo. "Schoon het op vanuit het oogpunt van de brugbediende."

Daarnaast moeten de procedures worden aangescherpt en moeten medewerkers regelmatig worden getraind en getoetst. De provincie gaat aan de slag met alle aanbevelingen. Eventuele kosten die deze met zich meebrengen heeft de provincie nog niet in beeld. "Maar het vraagt sowieso investeringen."