De brug aan de Bieweg tussen Veere en Gapinge wordt vervangen door een kokerduiker. Waterschap Scheldestromen begint woensdag met de werkzaamheden, die tot begin februari duren.

Het betonnen brugdek in de Bieweg is 63 jaar oud. Het waterschap denkt dat de landhoofden zelfs negentig jaar oud zijn. Het beton van de brug is de afgelopen jaren een paar keer gerepareerd, maar volgens het waterschap is het nu echt aan vervanging toe.

In de plaats van de brug komt een kokerduiker, een waterdoorgang onder de weg. Op de duiker wordt de weg opnieuw aangebracht. Onder de huidige brug kruist een vispassage, die wordt verbeterd zodat er ook kleinere vissen door kunnen.

Voor de werkzaamheden maakt de aannemer een bouwkuip. De watergang wordt aan beide zijden met een stalen damwand afgedamd. In het kader daarvan wordt de Bieweg vanaf 6 november tot en met begin februari tussen de Kreekweg en Kruisweg afgesloten.

Het verkeer moet omrijden via de Veerseweg, Bosweg en Kreekweg. De woningen en percelen aan de Bieweg blijven bereikbaar.