In het nieuwe parkeerbeleid stelt het Vlissingse college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor het parkeertarief in de winter te verlagen naar 1,50 euro per uur. Voor de zomer wil het college ook betaald parkeren op zondag instellen, behalve op koopzondag. Voor de Spuikom is het plan het betaald parkeren te verlengen tot 21.00 uur.

De gemeente Vlissingen heeft nu een versnipperd parkeerbeleid, waardoor de nieuwe regels eenduidiger moeten zijn. Het nieuwe beleid is opgesteld in samenspraak met allerlei belanghebbenden, zoals bewoners, vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen en de gemeenteraad.

In de gemeente is het ‘s zomers druk met toeristen en in de winter parkeren er meer eigen inwoners. Daarom stelt het college een proef van twee jaar voor met een parkeertarief voor de zomer en een lager wintertarief.

De inkomstenderving door de tariefsverlaging wil het college terugverdienen met de uitbreiding van betaald parkeren op de zondagen en voor de Spuikom in de avonduren.

Voor het parkeerterrein aan het Zeemanserve en de Hellingbaan heeft het college een maximale parkeerduur van een uur voor ogen, ten gunste van bewoners en kortparkerende bezoekers. Voor langer parkeren wil de gemeente bezoekers stimuleren de parkeergarages en -voorzieningen aan de rand van de binnenstad te gebruiken.

Parkeren op het terrein bij de Koningsweg blijft de eerste drie uur gratis.

Wijken

Het college wil ook de parkeerverwijzing verbeteren om bezoekers op een duidelijke en logische manier naar de parkeergarages en -terreinen te wijzen. Hierbij wordt de De Willem Ruysstraat in Vlissingen meegenomen als nieuwe ontsluitingsweg voor de binnenstad.

Parkeerproblemen in de wijken en dorpen wil Vlissingen voor meer draagvlak samen met de betreffende bewoners en organisaties aanpakken. Hiervoor zijn na parkeeronderzoek tien buurten in beeld.

Als eerste komt er een plan voor de omgeving van de Groote Markt en Vredehoflaan bij verzorgingshuis Ter Reede in Vlissingen en voor de Kanaalstraat in Oost-Souburg.

Daarna volgen de omgeving Paul Krugerstraat/Verkuijl Quakkelaarstraat, Singel/Paul Krugerstraat en Steenenbeer in Vlissingen, de omgeving Zaanstraat/Spaarnestraat, Van Turnhoutstraat en Zeewijksingel in Oost-Souburg en de omgeving van de Commandoweg in Vlissingen.