Uit de begroting van Veere blijkt dat de gemeente de komende jaren geld overhoudt (alleen in 2018 al 250.000 euro). Hiermee kan geïnvesteerd worden en zullen de lasten voor de inwoners volgend jaar met meer dan 4 procent dalen. 

Mede omdat het Veere voor de wind gaat, heeft het college besloten dat ze extra geld wil investeren in nieuwe, duurzame multifunctionele accommodaties.

Ze heeft vier kernen op het oog waar deze moeten verrijzen: Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. Het gaat om een totale investering van tussen de vijftien en twintig miljoen euro.

"We vinden het ontzettend belangrijk dat onze dorpen leefbaar blijven. We denken dat maatschappelijk vastgoed daaraan bijdraagt. Op dat gebied zijn we bezig met een inhaalslag", vertelt Molenaar. "Veel van de maatschappelijke gebouwen die er nu staan zijn gedateerd. We willen daarin een slag maken, ook omdat we daarmee kunnen werken aan onze ambitie om een energieneutrale gemeente te zijn."

Onderhoud

De lasten voor de inwoners gaan volgend jaar omlaag. Doordat Veere veel minder kosten heeft aan het verwerken van afval dan verwacht, de kosten voor het onderhoud aan de riolering ook lager zijn en een gunstige rente dalen zowel de afvalstoffen- als rioolheffing sterk.

Gemiddeld zijn de inwoners volgend jaar ongeveer 25 euro minder kwijt aan de gemeente.