Het aanbestedingsproces voor de verbouwing van de Stadsschouwburg Middelburg verloopt volgens planning, aldus het Middelburgse college van burgemeester en wethouders. Er vindt nu sloopwerk en asbestsanering plaats bij het gebouw aan het Molenwater.

Door de omvang van de renovatie – het project kost miljoenen euro’s – moet de gemeente Middelburg dit werk Europees aanbesteden.

"Prijs is niet het enige criterium", beantwoorden b&w vragen over de verbouwing van de Lokale Partij Middelburg (LPM). "De vereiste kwaliteit is in het bestek en de tekeningen vastgelegd. We beoordelen de inschrijvingen voor de aanbesteding op prijs en kwaliteit."

Middelburgse ambtenaren van bouw- en woningtoezicht, maar ook externe partijen controleren de
uitvoering van de werkzaamheden, aldus b&w. "Risico’s zijn nooit uit te sluiten."

Het college stelt echter dat ze maatregelen heeft genomen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. "Wij verwachten dat de gekozen handelswijze leidt tot een optimaal eindresultaat, de beste kwaliteit tegen de laagste prijs."

Akoestiek

Het college meldt de gemeenteraad binnenkort te informeren over de voortgang van de werkzaamheden aan het Molenwater.

Als alles volgens planning verloopt, begint de daadwerkelijke verbouwing in november. Dit werk duurt bijna een jaar. Zowel het exterieur als interieur van de schouwburg wordt gerenoveerd.

Naar verwachting opent de vernieuwde schouwburg voor het theaterseizoen 2018/2019 haar deuren.