De ChristenUnie juicht de komst van een zogenaamd respijthuis in de gemeente Middelburg toe. 

In zo’n huis kunnen mensen die zorg nodig hebben tijdelijk worden opgevangen. Het zou de mantelzorgers even ontlasten.

Willemien Treurniet van de ChristenUnie wijst in vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg op een proef in Ter Heijde waar in een woonzorgcentrum al zieke partners, familieleden en kinderen voor een paar dagen worden opgevangen.

Mogelijkheden

Enkele gemeenten in Zuid-Holland, zorgverzekeraars en zorgverleners werken samen in het project. Zij vraagt of zo’n concept ook iets is voor Middelburg en of er al mogelijkheden voor respijtzorg op Walcheren zijn.

Het gemeenteraadslid hoopt dat het college met andere gemeenten wil onderzoeken of er behoefte is aan een respijthuis.

Manteling

Treurniet prijst het werk van de mensen van De Manteling, die volgens haar al veel doen voor mantelzorgers, maar de organisatie 'loopt wel tegen haar grenzen aan'.

Ze doelt op bepaalde groepen patiënten, zoals zogenoemde 'walkers', die rusteloos zijn en op onverwachte momenten kunnen weglopen. "We zouden graag zien dat mantelzorgers, die dag en nacht hun geliefden bijstaan, de mogelijkheid wordt geboden om de zorg tijdelijk aan anderen over te laten."