Voordat er kan worden besloten over het eventueel wijzigen van de rijrichting in de Coosje Buskenstraat in Vlissingen, wil het college van burgemeester en wethouders de financiële consequenties in kaart brengen.

Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van de Lokale Partij Vlissingen (LPV).

Eind 2016 is er een verkeersstudie uitgevoerd naar de effecten van het wijzigen van de rijrichting in de Coosje Buskenstraat en de verkeersfunctie van de Aagje Dekenstraat en Coosje Buskenstraat als noordelijke ontsluiting van de binnenstad.

"De besluitvorming over deze studie is nog niet geëffectueerd, omdat het college eerst een compleet afwegingskader wil hebben van de benodigde investeringen in de binnenstad", laten b&w weten. Dit heeft ook te maken met de Artikel 12-status van Vlissingen.

Maatregelen

De gemeente werkt aan de programmabegroting. Als die opgesteld is, kan volgens b&w een afgewogen keuze gemaakt worden tussen deze en andere binnenstadsmaatregelen die voortvloeien uit de verkeersstudie.

"In de tussentijd beraden we ons op kortetermijnmaatregelen, zoals bebording of kleine infrastructurele maatregelen die de verkeerssituatie verduidelijken."

Gevaarlijk

Na de aanleg van de Willem Ruysstraat was het voorstel om het eenrichtingsverkeer van de Coosje Buskenstraat op te heffen en er een rijbaan voor tweerichtingsverkeer van te maken, schreef LPV-gemeenteraadslid Wim Hirdes in zijn vragen. "Misschien is dit op de lange baan geschoven", schreef Hirdes.

Nu zijn er volgens het raadslid klachten dat er automobilisten, maar ook hulpdiensten, tegen de rijrichting inrijden om snel in de binnenstad te komen. "Dat veroorzaakt gevaarlijke verkeerssituaties. Ook andere politieke partijen hebben regelmatig gevraagd om aanpassingen."