De gemeente Middelburg heeft haar taakstelling voor het huisvesten van statushouders in 2017 behaald. Ook heeft ze de achterstand van 2016 weggewerkt. 

Aan het einde van vorig jaar had Middelburg aan 52 personen te weinig onderdak geboden. Daarbovenop kwam vanuit Den Haag de opdracht om dit jaar 65 personen met een verblijfsvergunning een woning aan te bieden.

"Inmiddels hebben deze 117 vergunninghouders een woning toegewezen gekregen", schrijft het college van burgemeester en wethouders in een memo aan de gemeenteraad. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft nog ruim twintig mensen aan Middelburg gekoppeld. Bovendien komt er een aantal mensen in het kader van gezinshereniging toe naar de Zeeuwse hoofdstad. "Dit betekent dat Middelburg de komende maanden haar taakstelling voor 2018 al deels gaat invullen."

Samenwerking

Volgens de gemeente is de inhaalrace mede te danken aan de goede samenwerking tussen haar, COA, Woongoed, Woningbouwvereniging Arnemuiden, Vluchtelingenwerk en Villex. Onlangs is een groep asielzoekers met een verblijfsvergunning ingetrokken in het voormalige kantoor van Woongoed aan de Buitenruststraat.

Doordat Middelburg aan haar taakstelling heeft voldaan, is het toezicht van de provincie opgeheven.