D66 in Provinciale Staten vindt dat de provincie er verkeerd aan heeft gedaan om de Walcherse woningmarktafspraken eenzijdig vast te stellen. 

Ze vindt dat ze niet de harde lijn had moeten kiezen en beter als bemiddelaar kan optreden.

In de woningmarktafspraken staat hoeveel woningen de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen de komende jaren mogen bouwen. Vooral Middelburg heeft moeite met de kaders die de provincie heeft vastgesteld. Net als de gemeente Veere heeft Middelburg bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de provincie.

Vlissingen kan zich er wel in vinden.

Commissie

D66 kaart de beslissing vrijdag aan in de commissie ruimte.

De partij vindt dat de provincie de Walcherse gemeenten weer op één lijn moet krijgen. De drie moeten zelf een grotere inspanning leveren om er samen uit te komen en 'de noodzakelijke nieuwbouwplannen op Walcheren niet moeten frustreren'.