De televisiekok Pierre Wind komt naar Middelburg. Op woensdag 13 september geeft hij op de voor hem typische wijze smaaklessen aan zo'n vierhonderd basisschoolleerlingen in het kader van het programma Rechten van het Kind

Het thema is 'recht op gezonde en eerlijke voeding'. 

Tijdens de viering van het 800-jarig bestaan besteedt Middelburg, als stad van de Four Freedom Awards, extra aandacht aan kinderrechten. Een van de vier vrijheden van oud-president Franklin Delano Roosevelt is de vrijwaring van gebrek.

Middelburg vertaalt dit in: alle kinderen hebben recht op voldoende gezonde voeding. "Ook in Middelburg zijn er kinderen die helaas zonder een gezond ontbijtje naar school gaan", zegt wethouder Saskia Szarafinski.

"Daarom hebben we dit jaar allerlei activiteiten georganiseerd rondom kinderrechten en het recht op gezonde voeding. Als wethouder wil ik er voor zorgen dat alle Middelburgse kinderen leren hoe belangrijk het is om gezond te eten en hoe leuk het is om samen te koken en eten."

Interesse

Tijdens de smaakles brengt Wind de kinderen het nodige bij over (duurzaam en gezond) eten en vertelt hij bijvoorbeeld over de herkomst van voedsel.

Rondom het bezoek van Wind worden smaakleskisten uitgedeeld aan kinderen van basisscholen in Middelburg. De gemeente werkt daarvoor samen met de Rotary Middelburg.