De voormalige mijnenveger Onverschrokken, die daarna door het leven ging als torpedowerkschip Mercuur, wordt op vrijdag 1 september overgedragen aan de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV). 

De mijnenveger is nu nog eigendom van Defensie.

De stichting wil het opknappen en er een museumschip van maken. De Mercuur komt te liggen aan de Houtkade. Uiteindelijk moet het schip naar het Dok van Perry, maar door administratieve zaken is dat nog niet mogelijk.

Volgens de Vlissingse stichting gaat met de komst van de mijnenveger een lang gekoesterde wens in vervulling om de verbinding van de stad met de marine meer zichtbaar te maken. "Hierdoor krijgt Vlissingen weer het aanzien van een marinestad, zoals het in de tijd van de Zeeuwse Admiraliteit ook was."

Scheveningen

De Mercuur heeft de laatste decennia dienst gedaan als museumschip in Scheveningen. Het heeft eind vorig jaar een dokbeurt gehad in Den Helder en is onlangs gesaneerd in Vlissingen-Oost.

De overdracht gaat vrijdag 1 september met het nodige ceremonieel gepaard. Zo is er muziek van de Reünisten Matrozen Kapel en er zijn meerdere toespraken.

De SMEV hoopt in het najaar de eerste bezoekers te verwelkomen. Een aantal delen van de mijnenveger zijn dan toonbaar.