De Lokale Partij Vlissingen (LPV) wil dat er snel iets wordt gedaan aan de verkeerssituatie in de Coosje Buskenstraat. 

Volgens gemeenteraadslid Wim Hirdes ontstaan er de laatste tijd vaak gevaarlijke situaties, omdat mensen (en hulpdiensten) tegen de rijrichting inrijden.

Sinds de opening van De Willem Ruysstraat wordt er gesproken over het opheffen van het eenrichtingsverkeer in de Coosje Buskenstraat, tussen het Scheldeplein en de Spuistraat. Het zou de route naar de binnenstad aanzienlijk verbeteren, volgens verschillende partijen die hiervoor hebben gepleit.

Tot nu toe is er echter nog niets veranderd. "Misschien is dit op de lange baan geschoven", vraagt Hirdes zich af in zijn vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen.

Twee rijrichtingen

Hij wil dat de gemeente het stuk straat zo snel mogelijk aanpast, zodat er een normale rijbaan met twee rijrichtingen ontstaat. "De gevaarlijke situatie behoort dan tot het verleden."