Het ondernemingsdossier bestaat niet meer. De gemeente Veere was één van de gemeenten waar het landelijke dossier werd gebruikt. 

Ze werkte hiervoor samen met de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Recron. Doel van het dossier was om de regeldruk te verminderen.

Ondernemers vulden via de computer hun gegevens in en de gemeente kon aan de hand daarvan bijvoorbeeld controleren op afstand. Aangesloten ondernemers zouden ook digitaal aanvragen kunnen indienen.

De Veerse ondernemersmanager Dick van der Velde maakte zich met de gemeente en een aantal ondernemers in 2012 hard voor invoering. "De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat sindsdien niet veel ondernemers met het dossier zijn gaan werken", schrijft het college van burgemeester en wethouders in een mededeling.

Succes

Sinds begin deze maand is het ondernemingsdossier uit de lucht. Hoewel het geen succes was in Veere is het een landelijke beslissing geweest. "Als Veere kunnen we geen enkele invloed uitoefenen op dit besluit."

De controles die op afstand plaatsvonden worden opgeschort, totdat er een vervanger is voor het ondernemingsdossier.

Variant

De landelijke overheid is bezig met de invoering van Mijn Overheid Voor Ondernemingen, een variant op Mijn Overheid voor particulieren.