De gemeente Middelburg heeft zich aangesloten bij het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) waarmee ze gehoor heeft gegeven aan een motie van de SGP, CDA en ChristenUnie. 

De drie partijen dienden in juli een motie in waarin ze vroegen of het college van burgemeester en wethouders een krachtig geluid wilde laten horen voor behoud van de pulsvisserij.

Het is een manier van vissen waarin de laatste jaren door bedrijven uit Arnemuiden (en Vlissingen) veel in is geïnvesteerd. Ministers van de Europese Unie willen het aantal vergunningen vanaf 2019 drastisch inperken, omdat het vissen met elektrische netten het mariene ecosysteem zou aantasten. De Zeeuwen zien het juist als ‘een innovatieve en milieuvriendelijke vangstmethode’.

Het BPV lobbyt om de pulsvisserij te behouden. Het platform is in 2002 opgericht en staat momenteel onder leiding van de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Volgens het Middelburgse college heeft het BPV goede contacten in alle bestuurslagen en ook in Brussel. Ze denkt dat ze door zichzelf aan te melden de belangen van de Arnemuidse vissers het beste dient. De kosten van het lidmaatschap zijn beperkt, volgens het gemeentebestuur.

Urk

Middelburg heeft ook haar handtekening gezet onder de zogenoemde Urk-declaration, die alle vissersgemeenten al hebben ondertekend. In deze verklaring spreken de gemeenten hun zorgen uit over de visserij na de Brexit.

Groot-Britannië wil dat buitenlandse vissers, nadat ze is vertrokken uit de Europese Unie, geen vis meer vangen in hun territoriale wateren. "Verlies van deze gronden zou ook de Arnemuidse vissers sterk benadelen", schrijft het college in een memo aan de gemeenteraad.