Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg werkt aan de realisatie van een borstbeeld van Etty Hillesum. Deze jonge Joodse schrijfster maakte wereldwijd indruk met haar dagboek en brieven over haar leven ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hillesum overleed in 1943 op 29-jarige leeftijd in concentratiekamp Auschwitz. 

Etty Hillesum is in 1914 in Middelburg geboren. Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC), dat onderzoek naar haar nagelaten werken stimuleert en coördineert, wil als blijvende herinnering aan Hillesum een bronzen borstbeeldje plaatsen in haar geboortestad.

"We hebben al een locatie op het oog, maar die kunnen we pas bekend maken als de betrokken instanties ermee akkoord zijn", vertelt secretaris Aad Vos van de stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum.

Toen Etty Hillesum in de Tweede Wereldoorlog als Jodin werd geconfronteerd met allerlei beperkingen en verboden, besloot ze haar ervaringen en reflecties hierop vast te leggen in een dagboek en brieven.

Hillesums dagboek 'Het verstoorde leven' over de jaren 1941 tot 1943 geeft inzicht in de innerlijke veranderingen die zij doormaakte. "Het contrast tussen haar groeiende spiritualiteit en de steeds ernstiger wordende gevolgen van de vervolging voor de Joden in Nederland is zeer opvallend", vindt het EHOC.

Verzet

Hillesum leerde zichzelf en het lot van haar volk aanvaarden, maar zonder resignatie. Het dagboek is daardoor volgens het centrum een monument geworden van spiritualiteit en geestelijk verzet tegen vervolging en haat.

Haar literaire nalatenschap is voor velen een bron van inspiratie geweest, zoals blijkt uit de nog steeds groeiende belangstelling die voor haar werk bestaat, zowel nationaal als internationaal.

Het EHOC heeft Margreet Taal, oud-docente beeldhouwen aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, bereid gevonden het beeld te maken. Het onderzoekscentrum is nog bezig met het verwerven van gelden voor het beeld, maar krijgt al bijdragen van het Mondriaan Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.

Het EHOC hoopt dat het borstbeeld volgend jaar geplaatst kan worden.