In het nieuwe buddy project van University College Roosevelt (UCR) in Middelburg en HZ University of Applied Sciences in Vlissingen trekken studenten op met mensen met dementie.

"Voor personen met beginnende dementie sluiten activiteiten van dagbesteding of dagopvang niet altijd goed aan op hun interesses", aldus de twee onderwijsinstellingen.

Het buddy project wil een aantrekkelijk alternatief aan activiteiten bieden aan mensen met dementie. Zij worden gekoppeld aan een buddy student, met wie ze wekelijks een paar uur samen doorbrengen.

"De deelnemer mag bepalen wat ze gaan doen. Dit kan variëren van gezellig koffie drinken en praten over vroeger, tot een rondje fietsen of een bezoek aan het tuincentrum." Hierdoor kan iemand met dementie toch zoveel mogelijk blijven doen wat ze altijd deden, is de gedachte achter het project. Ook worden mantelzorgers ontlast. 

Interesses

De studenten en deelnemers kunnen worden gekoppeld op basis van gedeelde interesses. Om die in beeld te krijgen heeft de HZ een speciale vragenlijst ontwikkeld. Aan het project verlenen ook vijf zorgorganisaties hun medewerking.

"Op dit moment hebben 28 studenten en 21 deelnemers zich aangemeld voor het project. Tot nu toe zijn daarmee negentien succesvolle matches gemaakt. Het project loopt nog tot oktober."

In oktober bekijken de partijen de resultaten van het project.