De Zeeuwse gemeenten en Intervence, een instelling voor jeugdzorg in Middelburg, gaan samenwerken in een landelijk onderzoek naar het effect van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en zorgorganisaties hebben afspraken gemaakt over landelijke criteria voor het effect van jeugdhulp, zoals uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie.

Door deze gegevens kunnen de resultaten van jeugdhulp gemeten worden. "Landelijk blijken de beschikbare gegevens nog niet passend voor jeugdbescherming en jeugdreclassering", laat de gemeente Borsele namens de samenwerkende partijen weten. 

Intervence schakelt gemeenten in Zeeland in als er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van kinderen of als een kind een overtreding heeft begaan en in aanraking is gekomen met justitie.