Waterschap Scheldestromen bouwt de rioolwaterzuivering Walcheren in Ritthem om tot energiefabriek. Was tot nu toe voor het zuiveren van afvalwater energie nodig, straks levert het zuiveringsproces juist energie op.

Woensdag was de voortgang van het project, dat bijna tien miljoen euro kost, te bekijken.

Dagelijks bestuurder en portefeuillehouder afvalwaterketen Gert van Kralingen van waterschap Scheldestromen vertelt dat in de jaren tachtig de waterzuiveringen zijn gebouwd.

"Het afvalwater uit heel Walcheren wordt in de rioolwaterzuivering in Ritthem schoongemaakt. Jaarlijks komt dat neer op vijftien miljard liter rioolwater dat na verwerking weer schoon de Westerschelde in gaat."

Geen drollen

Tot nu toe moest Scheldestromen stroom inkopen om het afvalwater te kunnen zuiveren, aldus de bestuurder. "Nu we de fabriek ombouwen door stoffen om te zetten naar energie, kunnen we met behulp van de techniek en bacteriën straks 135 procent energie opwekken. Nu zitten we op 80  tot 90  procent."

Als het rioolwater binnenkomt, wordt eerst vuil zoals plastic, vet en zand eruit gehaald en daarna de drijvende dingen, vertelt omgevingsmanager Daniëlla Helmendach. "Je zou verwachten dat er ook drollen drijven, maar die zie je hier niet meer terug."

Daarna gaat het water in een beluchttank met bacteriën, die slib en water scheiden. "Het water heeft daarna een oppervlaktekwaliteit en gaat via de spuikom de Westerschelde in of de watergang op." Door ingeblazen lucht worden de vervuilde stoffen omgezet naar onschadelijke stoffen.

Moerdijk

Het slib bevat volgens Van Kralingen nu nog te veel zware metalen, zoals fosfaat en daarom laat het schap het verbranden in Moerdijk. "Daar gaan zeven vrachtwagens van ons per week naartoe. Na de ombouw kunnen we biogas uit het afvalwater winnen, die voldoende elektriciteit oplevert om 380 huishoudens te voorzien van stroom."