Dankzij giften kan de gemeente Vlissingen de nalatenschap van de voormalige Vlissingse fotozaak Foto Dert kopen. Het gemeentearchief had de ongeveer 130.000 negatieven al in bruikleen, maar voor zo’n 14.000 euro wordt Vlissingen eigenaar. 

Stichting Van de Sande, stichting Moerman Promotie en Vereniging Vrienden van het muZEEum en het gemeentearchief Vlissingen financieren de koop.

Dinsdag 25 juli tekenen burgemeester Van den Tillaar en Hans Dert de koopovereenkomst voor de Foto Dert Collectie. Die bestaat uit foto's van Vlissingen uit de periode van 1890 tot 1990, de tijd dat de fotowinkel bestond. Vlissingen noemt het een unieke collectie en cultureel erfgoed.

Een deel van het beeldmateriaal wordt vanaf vrijdag 13 oktober tentoongesteld in het muZEEum in Vlissingen.

Inscannen

Bij de sluiting van Foto Dert ging de enorme negatievencollectie over naar het gemeentearchief van Vlissingen. Inmiddels is zo'n 20 procent van de collectie gedigitaliseerd. "Dit is veel werk", aldus wethouder Josephine Elliott.

Niet alleen moet het materiaal gescand worden, ook de juiste zoektermen eraan koppelen is een intensief karwei.