Waterschap Scheldestromen waarschuwt voor blauwalg in Zeeuwse sloten en vijvers. Mensen en dieren kunnen ziek worden van de bacterie.

Blauwalg is een natuurlijk verschijnsel dat in warme, droge perioden voorkomt, vaak bij watertemperaturen boven de twintig graden.

"Omdat de bacterie giftige stoffen kan produceren voor mens en dier, is het advies om contact met dit water te vermijden", laat het waterschap weten. "Aanwezigheid van blauwalg is zeer afhankelijk van de omstandigheden en kan per dag verschillen." 

Daarom vraagt het schap mensen zelf alert te zijn op blauwalg.

Huidirritatie

Contact met besmet oppervlaktewater kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. "Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan het maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend."

Als water eruit ziet als groene soep, er een olie- of verfachtige drijflaag zichtbaar is en het water stinkt, dan is volgens Scheldestromen de kans groot dat het om blauwalg gaat. Dit is een bacterie die giftige stoffen produceert en vooral voorkomt in stilstaand water.

Watervogels

Op verschillende plekken in Zeeland is blauwalg geconstateerd, bijvoorbeeld bij de Veerse Watergang ten noorden van Middelburg.

Soms krijgen watervogels de bacterie binnen. Het schap waarschuwt deze dieren niet aan te raken, maar melding te maken bij het waterschap of de gemeente. Zieke vogels worden naar stichting Vogel- en Zoogdierenopvang De Mikke in Middelburg gebracht.

Naast het waterschap zijn gemeenten en andere terreinbeheerders er verantwoordelijk voor om dode dieren (snel) uit het water op te ruimen.