Woningcorporatie l’escaut gaat de huizen van het Ravesteynplein in Vlissingen en de omringende woningen slopen voor nieuwbouw.

"Na zorgvuldig afwegen van diverse factoren" heeft de corporatie dit besloten, meldt l’escaut woonservice vrijdag.

De afgelopen maanden onderzocht l’escaut drie scenario’s voor de toekomst van het Ravesteynplein en de omringende woningen: renovatie voor alle woningen, sloop en nieuwbouw voor de buitenring, renovatie van de binnenring en sloop en nieuwbouw voor alle woningen.

"Na zorgvuldig onderzoek en in samenspraak met de klankbordgroep en gemeente Vlissingen bleek sloop en nieuwbouw de meest verantwoorde, duurzame keuze", aldus de woningcorporatie. Ze heeft aspecten als de mening van bewoners, toekomstbestendigheid, bouwtechnische kwaliteit, cultuurhistorische waarde, onderhoudslasten en totale woonlasten voor de bewoners afgewogen.

Verhuiskosten

De klankbordgroep en betrokken bewoners zijn geïnformeerd over de sloop, aldus l’escaut. "Het gaat om 183 huizen. Voor de bewoners betekent deze keuze dat zij gefaseerd uitverhuisd worden." Er zijn vier fasen met een interval van drie maanden. De eerste fase begint per 1 oktober.

"Onderdeel hiervan is het planbesluit. Dit plan gaat onder andere in op de procedures van herhuisvesting en de tegemoetkoming in de verhuiskosten. Op deze manier weten de bewoners waar ze aan toe zijn en wat hun rechten zijn."

Waardevol

Vanwege de cultuurhistorische waarde van het Ravesteynplein is de woningcorporatie gebonden aan randvoorwaarden bij nieuwbouw. "In overleg met de gemeente is een concept stedenbouwkundig model ontwikkeld waarin de kwaliteiten van de huidige opzet behouden blijven en versterkt worden."

l’escaut maakte in 2015 bekend de woningen te willen slopen. Dit bericht veroorzaakte onrust en weerstand onder de huurders en binnen de politiek. Daarom besloot de corporatie het proces opnieuw te doorlopen en nadrukkelijk in dialoog te gaan met de bewoners.