De gemeente Middelburg, Orionis Walcheren en Woongoed Middelburg werken minimaal een jaar lang samen om schulden van huurders eerder te signaleren. Hiermee willen zij huisuitzettingen voorkomen.

Van juni tot en met december deden de drie partijen een proef met deze aanpak. Ze onderzochten de effecten van het tijdig signaleren van huurschulden en ontwikkelden een gezamenlijk aanpak.

Het doel van vroegsignalering is onder andere het aantal huisuitzettingen beperken. De betrokken partijen hopen ook het aantal mensen met huurachterstanden te verkleinen en vroegtijdig mensen met financiële problemen in het vizier te krijgen.

"Op die manier kunnen zij op tijd geholpen worden en grote, onoverkomelijke schulden voorkomen worden", aldus de drie in een gezamenlijk persbericht. "De overeenkomst dient daarnaast als voorbeeldproject voor de andere gemeenten en woningcorporaties op Walcheren."

Vernieuwend

De aanpak voor vroegsignalering is volgens de partijen vernieuwend. "In Nederland is Middelburg één van de eerste gemeenten met een dergelijke aanpak."

De partijen hebben er daarom voor gekozen om ieder kwartaal de bereikte resultaten, aanpak en personele inzet te evalueren en eventueel bij te sturen. Als het goed gaat, loopt de samenwerking na een jaar door.