Een commissie onder leiding van Diederik Samsom gaat onderzoeken hoe het vervuilde terrein van de voormalige fabriek Thermphos in Vlissingen-Oost opgeruimd moet worden en wie voor de kosten opdraait. De provincie Zeeland heeft voor de sanering de hulp van het Rijk ingeroepen. 

De commissie van voormalig politiek leider van de PvdA Samsom presenteert naar verwachting in september zijn bevindingen.

De provincie Zeeland vraagt het Rijk om geld voor het opruimen van het terrein van de oude fosforfabriek, omdat de kosten hiervoor 'de mogelijkheden van de regio overschrijden', laat de provincie vrijdag weten.

Het kabinet laat op initiatief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar Thermphos 'vanwege de complexiteit van de sanering en de kosten die daarmee gepaard gaan', aldus de provincie. Het kabinet heeft Samsom aangesteld om de situatie rondom Thermphos in kaart te brengen.

Rapport

De commissie onderzoekt de technische en financiële aspecten van de sanering en de bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling.De commissie komt waarschijnlijk in september met haar rapport.

Op basis van de aanbevelingen weegt het kabinet de technische, bestuurlijke en financiële effecten van de sanering af voor Zeeland Seaports, eigenaar van de grond, en de provincie Zeeland.