Langs een waterloop bij de Elektraweg en Steenbakkerijweg in Middelburg testen Rijkswaterstaat Zee en Delta en waterschap Scheldestromen palen van maaisel. Deze palen van gras vervangen houten palen om de oever te verstevigen.

De twee meter lange biobased palen zijn gemaakt van onder andere bermmaaisel. Het waterschap en Rijkswaterstaat maaien veel bermen langs wegen en zoeken een duurzame bestemming voor het maaisel.

Het gebruiken van het maaisel draagt bij aan een circulaire economie, waarin afvalstoffen weer grondstoffen worden, voor minder afhankelijkheid van fossiele grondstoffen.

Onlangs boden de waterschappen in Nederland samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg een investeringsagenda aan het nieuwe kabinet aan om werk te maken van de circulaire economie.

Testen

Omdat het om een nieuw product gaat, is het belangrijk om de palen van maaisel in de praktijk te testen. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk of ze bestand zijn tegen weer en wind en brak water, aldus waterschapsbestuurder Gert van Kralingen.

“Als deze proef lukt, kunnen we zo de natuur een handje helpen, omdat overal het maaisel wordt opgeruimd”, aldus Bert van Beveren van Rijkswaterstaat Zee en Delta.