Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen heeft in een brief aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gereageerd op het advies van de raad voor de financiële verhoudingen.

Deze raad haalde onlangs hard uit naar de gemeente in verband met maatregelen voor de Artikel 12-status.

Het zou te langzaam gaan met de bezuinigingen, de gemeente zou de onroerende zaakbelasting niet willen verhogen en de exploitatie van het Scheldekwartier helemaal moeten afstoten. “Het financieel beleid van Vlissingen faalt”, schreef de raad.

Het college is het niet met het advies eens. In de brief zegt ze dat de raad zich baseert op achterhaalde informatie. Zo is ze bijvoorbeeld bezig met het verhogen van de ozb naar 150 procent van het landelijk gewogen gemiddelde.

Ongebruikelijk

Ook wijst ze op eerdere onderzoeken op basis waarvan is besloten het Scheldekwartier zelf te blijven exploiteren en op de extra financiële tegenvallers waarmee ze de laatste jaren te maken heeft gekregen.

"We betreuren het dat de raad de kans voorbij heeft laten gaan om op basis van een goede analyse en studie van actuele gegevens tot een beter uitgewerkt advies te komen", schrijft het gemeentebestuur.

Ze zegt overigens dat ze weet dat het ongebruikelijk is om te reageren op een advies. "We willen u toch deelgenoot maken van een aantal gevoelens bij dit advies."