De grond van de moestuinen in de Prinsentuin bij de Willem III in Vlissingen bevat asbest en lood, en wordt daarom tot op nadere orde niet gebruikt. 

"De hoeveelheid valt binnen de norm, maar we laten het exacte asbestgehalte onderzoeken, omdat er nu een indicatieve toetsing is gedaan", legt de Vlissingse wethouder Josephine Elliott woensdag uit.

De gemeente adviseert de grond tot nader orde niet te gebruiken. Elliott zegt dat het onderzoek naar de asbest zeker zes weken in beslag neemt. In de Prinsentuin staan borden die gebruik van de grond, bijvoorbeeld als moestuin, afraden. 

Ze blijven voorlopig staan. "Mensen kunnen bijvoorbeeld wel groente kweken in potten", aldus de wethouder. De gemeente heeft de afgelopen weken onderzoek laten doen naar de vervuilde grond.

"De gemeten stoffen bevinden zich onder de wettelijk aanvaardbare norm. Maar er is ook lood aangetroffen en daarom adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen moestuin in de volle grond te hebben. De mensen met een proeftuincontract hebben we persoonlijk hierover op de hoogte gesteld."