Waterschap Scheldestromen heeft donderdag een boekje gepresenteerd over de innovatieve projecten die ze uitvoert. 

Dat levert nieuwe hulpmiddelen op, zoals een boot en slim kastje die snel allerlei metingen kunnen uitvoeren en omheiningspalen gemaakt van maaisel.

Innovatie is bijvoorbeeld belangrijk om klimaatverandering het hoofd te bieden, vertelde waterschapsbestuurder Gert van Kralingen (foto, tweede van rechts) bij de presentatie. “De klimaatverandering vraagt om investeringen en hiervoor moeten we slimmer werken, om de lasten betaalbaar te houden voor de Zeeuwse burgers”, stelt Van Kralingen. 

Zo ontwikkelt Scheldestromen met hulp van techniekstudenten een multiflexmeter die bijvoorbeeld het waterpeil in de sloot en stroomsnelheid en zoutgehalte van water kan meten.

Meer meten

“Door de klimaatverandering krijg je hevigere buien en daardoor worden de extremen in waterstanden groter”, vertelt waterschapsmedewerker Jos Goossen (tweede van links), die de nieuwe meter samen met collega Jan van Kranenburg (midden) test. “Daardoor moeten we meer gaan meten”, legt Van Kranenburg uit.

Waar kantonniers blauwe peilschalen, veel te zien in sloten, eens per maand handmatig aflezen, voert het nieuwe kastje ieder kwartier metingen uit en stuurt die door naar de computersystemen van het schap.

“En tegen gelijke kosten als de blauwe peilschaal”, aldus Van Kranenburg. Daarbij testen Goossen en Van Kranenburg of er nog meer gegevens met de multiflexmeter kunnen worden gemeten.

Boot

Omdat het waterschap veel gras maait, zoekt ze duurzame bestemmingen voor dit maaisel. Medewerker Evert Swart (rechts) onderzoekt of palen gemaakt van maaisel geschikt zijn als omheining. “We testen of ze tegen weer en wind kunnen en tegen het brakke water dat we hier veel hebben.”

Daarbij bekijkt het schap wat er gebeurt met het ecosysteem bij het weghalen van het gras, dat nu nog vaak blijft liggen.

Waterschapper Erik Schrijver (links) kan sinds kort met een knalgeel, radiografisch bestuurbaar bootje metingen verrichten op binnenwateren in Zeeland. Die heeft het waterschap niet zelf ontwikkeld, maar huurt ze van het bedrijf die de boot bedacht.

Zo meet Schrijver vanaf de kant bijvoorbeeld hoeveel bagger er in de sloot ligt. “Dat gaat tien keer sneller dan met de huidige meter en nog nauwkeuriger.” Scheldestromen bepaalt zo of baggeren nodig is en hoeveel bagger er moet worden afgevoerd.