De SGP, ChristenUnie en GroenLinks in de gemeenteraad van Vlissingen pleiten donderdagavond in een motie voor het instellen van een aantal vuurwerkzones, gebieden waar tijdens oud en nieuw vuurwerk mag worden afgestoken. 

Ook wil ze dat het college van burgemeester en wethouders namens de gemeente Vlissingen haar handtekening onder het vuurwerkmanifest zet.

Daarmee pleiten organisaties en inwoners voor een verbod op consumentenvuurwerk. De drie partijen zijn de schade die de klappers en pijlen veroorzaken beu en wijzen onder meer op de rellen en overlast door vuurwerk in het Middengebied tijdens afgelopen jaarwisseling. 

"Het is de taak van de gemeente om de orde te bewaken en zorg te dragen voor de veiligheid van haar inwoners. Rondom de jaarwisseling is die orde en veiligheid ver te zoeken, helaas ook in Vlissingen", schrijven de in de motie.

Traditie

De partjien hebben het idee dat asociaal gedrag wordt goedgepraat onder de noemer traditie. "Gezien de extreme overlast tijdens oud en nieuw in bepaalde wijken in Vlissingen achten we de tijd rijp om deze motie in te dienen."

De partijen vinden dat er in de vuurwerkzones goed moet worden gehandhaafd. Als er geen zones kunnen worden ingesteld, dan moet wat het drietal het aantal vuurwerkvrije zones, waar niet mag worden geknald, worden uitgebreid.