De voorwaarden waarop de gemeente Vlissingen subsidies verstrekt gaan volgens wethouder Sem Stroosnijder te weinig uit van de eigen verantwoordelijkheid van verenigingen. Mede daarom wil het college van burgemeester en wethouders de regels voor subsidieverlening vernieuwen. In de nieuwe verordening lopen subsidies niet meer onbeperkt door.

Het subsidiebeleid is volgens de wethouder ook aan herziening toe, omdat in sommige gevallen niet meer te achterhalen is op grond van welke overwegingen een organisatie subsidie ontvangt.

Het gaat om 23 organisaties, staat in een gemeentelijke nota. “Soms zijn subsidies historisch gegroeid en is het de vraag of ze nog bijdragen aan het huidige beleid”, legt Stroosnijder uit. “Er is ongelijkheid ontstaan en we willen dat er gelijkheid is tussen de subsidiënten.”

De nieuwe regels voor subsidieverstrekking zijn volgens de wethouder flexibeler. Zo kunnen organisaties straks kortdurende subsidies aanvragen. Het college wil wel een minimum subsidiebedrag van 250 euro invoeren. “We verstrekken vaak kleine subsidies, waarvan de administratie van de aanvraag meer kost dan het oplevert.”

Enkele organisaties krijgen door het nieuwe beleid geen subsidie meer of minder. ‘Deze organisaties moeten zelf meer inkomsten genereren’, staat in de nota. ‘Door de subsidies vanaf 500 euro in vier jaar af te bouwen krijgen deze organisaties de tijd om naar de nieuwe situatie toe te groeien. Subsidies onder de 500 euro kunnen in twee jaar worden afgebouwd.’ Dit levert de gemeente een besparing van 70.000 euro op.

Investeringsfonds

Het beëindigen of verminderen van subsidie kan het voor organisaties bemoeilijken geld te reserveren voor bijvoorbeeld vervanging van materiaal, erkent Vlissingen. Daarom willen b&w vanaf 2018 een investeringsfonds van jaarlijks 10.000 euro opzetten waarop organisaties onder voorwaarden een eenmalig beroep kunnen doen.

“Als een vereniging voor een grote investering staat, kunnen ze een procentuele bijdrage krijgen. Ze moeten dus zelf ook meebetalen.”

De gemeente gaat de subsidieverstrekking evalueren, om te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Alle verenigingen krijgen een brief over de nieuwe regels, aldus Stroosnijder. De nieuwe verordening ligt van 1 juni tot en met 12 juli ter inzage. In die periode kunnen organisaties een zienswijze indienen. Daarna besluit de gemeenteraad over de eventueel aangepaste subsidieverordening.