De Vlissingse wethouder John de Jonge is verbaasd over het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de financiële situatie bij zijn gemeente en overweegt een reactie te geven.

De Jonge zegt dat de kritiek op de gemeentelijke aanpak van het miljoenentekort gebaseerd is op verouderde gegevens. 

De Rfv adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de financiële hulp aan Vlissingen. Wethouder John de Jonge stelt echter dat het rapport geen consequenties heeft voor zijn gemeente.

"De minister legt dit advies voor aan zijn ambtenaren, met wie wij goed en vaak contact hebben. De raad hebben wij niet gesproken."

'Achterhaald advies'

Vlissingen moet volgens de raad zo snel mogelijk kijken naar de woningbehoefte, bouwplannen hierop aanpassen en gronden desnoods met verlies verkopen. "De grondexploitatie van het Scheldekwartier zou de gemeente wellicht beter helemaal kunnen afstoten", aldus de raad.

Dit noemt De Jonge een achterhaald advies. "We hebben al onderzoek gedaan naar het afstoten van het Scheldekwartier en samen met de toezichthouders (Vlissingen staat vanwege de financiële problemen onder curatele van de rijksoverheid, redactie) geconcludeerd dat dit niet haalbaar is."

Ozb

De raad zegt dat Vlissingen met behulp van extra geld van het rijk al voor 2020 kan beginnen met het wegwerken van haar tekort van 149 miljoen euro. Voorwaarde is volgens de raad wel dat Vlissingen de ozb in 2018 naar 150 procent van het gewogen gemiddelde brengt en ‘een reële meerjarenbegroting’ presenteert 'waarbij de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn'.

Vlissingen verhoogt de ozb, maar heeft volgens De Jonge toestemming van de Artikel 12-inspecteur om dit stapsgewijs te doen.

"We gaan in ongeveer vijf jaar naar die 150 procent, zodat de lasten voor de burger geleidelijk verhogen. Dat is de afspraak en daaraan houden we ons ook. De inspecteur heeft gezegd dat we de lastenverhoging in de gaten moeten houden, ook vanwege de verhoging van de rioolheffing."

Reageren

De wethouder zegt niet wakker te liggen van de kritiek van de Rfv. "Als ik deze signalen vanuit het ministerie zou krijgen, zou ik me zorgen maken, maar dat is zeker niet het geval. Zij zeggen juist dat we op de goede weg zijn."

De Jonge zegt geen behoefte te hebben te reageren naar de Rfv over haar advies. "Dat is ook niet gebruikelijk. We denken wel na over een reactie naar de minister."