Raad keihard over 'falend financieel beleid' Vlissingen

De gemeente Vlissingen moet haar uitgaven snel in lijn brengen met de inkomsten. 

Dat zegt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in een tussenbalans over de Artikel 12-status.

"De sanering van de gemeentelijke begroting stemt vooralsnog niet erg hoopvol", is één van de harde conclusies die de raad in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk trekt.

Er hebben zich nieuwe tegenvallers aangediend en de geplande bezuinigingen verlopen niet volgens schema. Ook heeft Vlissingen nagelaten de ozb te verhogen.

Afstoten

Vlissingen moet zo snel mogelijk goed kijken naar de woningbehoefte in de regio, de bouwplannen die ze heeft daarop aanpassen en haar gronden desnoods met verlies verkopen. "De grondexploitatie van het Scheldekwartier zou de gemeente wellicht beter in zijn geheel kunnen afstoten", aldus de raad.

Er loopt nog een onderzoek of de landelijke overheid jaren geleden een rol heeft gespeeld bij de verkoop van het Scheldekwartier aan de gemeente. "Als blijkt dat het Rijk risico’s heeft afgewenteld op de gemeente, dan dient het Rijk daar ook zijn verantwoordelijkheid te nemen."

Negatief

De raad zegt dat het saneren van de negatieve reserve al voor 2020 zou kunnen beginnen. Dat biedt Vlissingen iets meer ruimte en kost de andere gemeenten minder. Voorwaarde volgens de raad is wel dat Vlissingen de ozb in 2018 naar 150 procent van het gewogen gemiddelde brengt en 'een reële meerjarenbegroting' presenteert 'waarbij de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn'.

Alleen op die manier kan de gemeente maximaal bijdragen aan de sanering van de negatieve reserve van 149 miljoen euro.

Lees meer over:
Tip de redactie