Waterschap aan de slag met Zeeuwse fietsknelpunten

Waterschap Scheldestromen pakt dit jaar de fietsknelpunten van binnendijks naar buitendijks fietsen (of andersom) bij Roelshoek bij Krabbendijke, de Huisdijk bij Kats en de Biezelingse Ham tussen Hoedekenskerke en Hansweert aan.

Dit werk was eigenlijk gepland voor vorig jaar, maar is toen uitgesteld, vertelt Denis Steijaert, portefeuillehouder Financiën van waterschap Scheldestromen. Vooruitgeschoven projecten zijn een van de redenen waardoor het waterschap een jaarrekening heeft gepresenteerd met drie miljoen euro overschot.

Van dit overschot reserveert Scheldestromen 792.000 euro voor de uitvoering van uitgesteld werk en 470.000 euro voor onderhoud aan het hoofdkantoor van het waterschap in Middelburg.

Ook zet het schap voor mogelijke toekomstige dijkversterking bij de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen 200.000 euro opzij. Het waterschap wil deze dijkversterking met prioriteit uitvoeren, zodat het de bouw van de kazerne niet in de weg zit. "Hiervoor is eerst grondonderzoek nodig. Dit was niet begroot voor 2017. Daarnaast wordt er 300.000 euro voor extra oeverherstel uitgetrokken."

Reserves

Scheldestromen wil 475.000 euro in de algemene reserves stoppen.

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen behandelt de jaarrekening in haar vergadering van donderdag 1 juni.

Lees meer over:
Tip de redactie