Volgens de Vlissingse gemeenteraadsfracties van GroenLinks, SGP en PSR vernietigt het plan van de provincie Zeeland voor bomenkap langs het Kanaal door Walcheren tussen Vlissingen en Middelburg de karakteristieke abelenrijen.

In schriftelijke vragen willen de partijen weten hoe het college van burgemeester en wethouders karakteristiek groen voor de gemeente beschermt.

Zeeland wil de komende jaren alle 475 bomen op de dijk tussen het kanaal en spoor gefaseerd kappen, omdat ze volgens de provincie oud zijn. Over acht jaar moeten er 475 nieuwe bomen staan.

"Ook komen er 137 extra bomen bij", liet de provincie eerder al weten. "Naast de abelen worden er 88 notenbomen en 1.300 vierkante meter aan struiken aangeplant. In 2025 planten we de laatste bomen."

Vergunning

De drie partijen vragen het college – de gemeente Vlissingen moet een vergunning voor de kap verlenen – of zij op de hoogte is van alternatieven voor het kapplan, bijvoorbeeld van de stichting Tuin van Zeeland.

"Weet het college dat de Tuin van Zeeland een bomenexpert heeft en dat deze expert een andere mening heeft over de kwaliteit van de bomen langs het kanaal?", vragen de raadsleden Els Verhage (GroenLinks), Lilian Janse (SGP) en Sjaak Vermeulen (PSR).

De drie vragen b&w of zij eventuele bezwaren voor het kapplan willen afwachten voordat ze tot een eventuele vergunningverlening overgaan.