Waterschap Scheldestromen begint volgende week met het jaarlijkse onderhoud aan haar wegen in Zeeland. "Sommige wegen worden enkele uren afgesloten, maar bij andere kan het oplopen tot enkele weken", laat het schap weten.

Dit jaar wordt ongeveer 180 kilometer aangepakt, verspreid door de provincie. Na het onderhoud voldoen de wegen volgens Scheldestromen weer aan de eisen van veiligheid en doorstroming.

Jaarlijks inspecteert het waterschap bijna 4.000 kilometer weg. Aan de hand van de uitkomsten bepaalt ze welke maatregelen nodig zijn. Dit kan variëren van plaatselijke reparaties en een oppervlakbehandeling tot een nieuwe asfaltlaag en van nieuwe markering tot een complete reconstructie.

Soms pakt het waterschap kleine delen van een weg aan en duurt het werk maximaal een dag. Daarnaast frist Scheldestromen de wegmarkering op en zijn er wegen waarbij de bermen verstevigd worden met grasbetonblokken.

Overlast beperken

Het waterschap probeert de overlast voor verkeer en aanwonenden te beperken. Voor de meeste werkzaamheden moet de weg uit veiligheidsoogpunt worden afgesloten. Als het werk meerdere dagen duurt, zorgt het waterschap waar nodig voor omleidingsroutes.

Waterschap en aannemer streven ernaar dat mensen altijd de toegang tot hun woning of perceel kunnen blijven gebruiken.

Snelheidsbeperking

Tot enige weken na het aanbrengen van een nieuwe verharding, kan er steenslag blijven liggen. Daardoor geldt er een snelheidsbeperking voor een weg tot de steenslag is ingereden.

Klik hier voor een locatieoverzicht van de werkzaamheden.