De Vlissingse gemeenteraadsfracties van de POV en PvdA willen dat het college van burgemeester en wethouders de nieuwe afspraken in de overeenkomst van de gemeente Vlissingen en scheepsbouwer Damen over het Scheldekwartier in Vlissingen openbaar maakt. De twee partijen stellen hierover schriftelijke vragen.

Het college heeft volgens de PvdA en POV aangegeven geen details uit de overeenkomst bekend te willen maken, maar te volstaan met vertrouwelijke inzage in de overeenkomst voor de gemeenteraad. "Dat betreuren wij, want daarmee is openbare discussie onmogelijk", schrijven POV-raadslid Pim Kraan en PvdA-raadslid Frances Oreel.

"Daarbij merken derden waarschijnlijk van de afspraken en daarom moeten ook zij op de hoogte worden gebracht."

Het Vlissingse college en Damen hebben onder meer een pachtovereenkomst voor 99 jaar afgesloten voor de Piet Heinkade in het Scheldekwartier.

"Dat betekent dat, nu Damen al beschikt over een omgevingsvergunning voor dat gebied, Damen vrij is daar werkzaamheden uit te voeren. In hoeverre heeft het college rekening gehouden met de belangen van bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden?"

Kosten

De vragenstellers vinden dat bij deze overeenkomst een "normale inspraakprocedure" hoort. "Is het niet gewenst, of zelfs noodzakelijk, om bij dit soort ingrijpende zaken de gemeenteraad vooraf volledig te informeren én een stem te geven bij het besluit om de Piet Heinkade voor zo’n lange tijd te vervreemden?"

Daarnaast willen Kraan en Oreel weten wie de aanleg van de nieuwe laad- en losplaats voor zware ladingen betaalt, de gemeente of Damen. De twee partijen waren het hierover eerder oneens.