Er wordt een grotere duiker geplaatst onder de Prelaatweg in Westkapelle, zodat de waterafvoer in het gebied wordt verbeterd. 

Voordat het werk kan worden uitgevoerd moet Delta Netwerkgroep de waterleiding vervangen. Ze begint daar maandag mee en is op Hemelvaartsdag klaar.

De nieuwe duiker wordt tussen maandag 29 mei en half juni geplaatst.

Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten. Fietsers moeten over de rijbaan rijden. De helft van de rijbaan op de Prelaatweg is afgezet, zodat fietsers de ruimte hebben. Er staan verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden.

Bereikbaar

De Parkweg blijft te allen tijde bereikbaar. Waterschap Scheldestromen laat de werkzaamheden uitvoeren.