Het Nederlands Loodswezen is voor langere termijn te vinden in de Vlissingse binnenhaven. 

Woensdag ondertekenden directeur Willem Bentinck van het Nederlands Loodswezen en burgemeester Bas van den Tillaar (foto, links), namens de gemeente Vlissingen, een koop- en huurovereenkomst voor een stuk grond en een deel kade en water voor het Loodswezen.

Het Loodswezen heeft een stuk grond van ongeveer tweeduizend vierkante meter gekocht en huurt een deel van de kade en het water over een lengte van totaal honderdzestig meter van de gemeente.

Beide partijen laten weten verheugd te zijn over de overeenkomsten. "Voor het Loodswezen is de zekerheid van
ligplaatsen voor langere termijn belangrijk vanwege de continuïteit van dienstverlening aan de schepen op de Westerschelde", staat in een gezamenlijk persbericht van de gemeente Vlissingen en het Nederlands Loodswezen.

Investeringen

"Voor de gemeente is het van belang zekerheid te hebben over de verhuur van de kades en het water voor langere termijn, zodat investeringen die gedaan moeten worden, met name voor het renoveren van de kade, ook verantwoord kunnen worden."

Ook passen de activiteiten van het Loodswezen volgens Vlissingen in de nieuwe visie Binnenhavens die de gemeente heeft vastgesteld. "Uitgifte van gronden, bij voorkeur gerelateerd aan het gebruik van de kades en het water, is één van de belangrijke pijlers, evenals de beeldkwaliteit van de gebouwde omgeving."

Bunker

Onlangs zijn ook de bedrijven Delta Marine Crewing en Oceanwide gestart met nieuwbouwactiviteiten in de binnenhaven.

Met het ondertekenen van de overeenkomsten start de volgende fase, het bouwrijp maken van de grond. Daarna begint het Loodswezen met de daadwerkelijke bouw in de tweede helft van dit jaar. "Het is mooi dat de bunker op het terrein is opgenomen in het bouwplan. Zo blijft deze behouden en kan eventueel dienen als opslagruimte."