De gemeente Vlissingen en scheepsbouwer Damen hebben aanvullende afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het Scheldekwartier. 

Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen en CEO René Berkvens van Damen zetten woensdag in het Vlissingse hoofdkantoor van Damen hun handtekening onder documenten met onder meer afspraken over de Machinefabriek.

Voor Damen is er veel aan gelegen dat bij de ontwikkeling van de verouderde Machinefabriek – ondernemers kunnen hiervoor binnenkort plannen indienen – ook de achtergevel, naast het kantoor van Damen, vernieuwd wordt.

Dat wordt onderdeel van de tender, die het Vlissingse college van burgemeester en wethouders binnenkort uitschrijft. Ondernemers krijgen dan tot waarschijnlijk deze zomer de tijd om ideeën voor een bestemming voor de Machinefabriek in te dienen.

Dochteronderneming

Dit is één van de onderwerpen waarover Damen en de gemeente, na maanden van intensief overleg, overeenstemming over hebben bereikt.

In 2004 heeft de gemeente Vlissingen het Scheldekwartier aangekocht van de KSG, een dochteronderneming van Damen. In het koopcontract staan afspraken over de ontwikkeling van het Scheldekwartier en de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten in de binnenhaven.

De gemeente is volop bezig met het opnieuw inrichten van het Scheldekwartier. Voor Damen is het belangrijk dat er voldoende ruimte beschikbaar is en dat het terrein bereikbaar blijft.

Geknetterd

Onder meer de economische crisis noopte beide partijen hun afspraken uit 2004 nader uit te werken. Vanwege de verschillende belangen heeft het bij die gesprekken 'geknetterd', aldus Berkvens en Van den Tillaar, maar Damen en de gemeente zijn eruit gekomen.

Daarmee is er volgens de twee voor de gemeente ruimte om het Scheldekwartier volgens haar visie te ontwikkelen en voor Damen de ruimte om haar bedrijven te laten floreren.

De documenten die woensdag ondertekend zijn, bevatten onder meer afspraken over het gebruik en de inrichting van de Dokhaven, de nieuw aan te leggen Koningsbrug, de herontwikkeling van de Machinefabriek, de afmeer- en afbouwlocaties aan de Piet Heinkade en de bereikbaarheid voor zware transporten.