Alle bijna vierduizend kilometer aan waterschapswegen in Zeeland worden de komende maanden gemaaid. Dat gebeurt ook in het broedseizoen, dat duurt van 15 maart tot 15 juli.

"We krijgen hier vragen over van burgers, want het ligt gevoelig", zegt waterschapsbestuurder Rian de Feijter. "Het maaien is nodig vanwege de verkeersveiligheid. We nemen maatregelen om verstoring van de natuur te voorkomen."

Het schap is wettelijk verplicht haar wegen regelmatig te maaien, onder meer om verkeersdeelnemers een goed zicht te geven op de verkeerssituatie. Wel heeft Scheldestromen een goede reden nodig om dit in het broedseizoen te doen.

"De verkeersveiligheid is zo’n reden", aldus De Feijter. "Maar we maaien zorgvuldig en houden rekening met beschermde planten en dieren. We doen er alles aan om te voorkomen dat per ongeluk broedende vogels of beschermde soorten flora en fauna worden verstoord."

Broedende vogels

Om rekening te houden met bijvoorbeeld broedende vogels maait het schap de berm langs wegen twee meter breed. "In bochten en bij kruispunten maaien we vanwege het zicht wel de hele berm. En als er ongewenste planten, zoals de reuzenberenklauw of akkerdistel, groeien, maaien we ook een breder deel."

In de praktijk valt het aantal vogels in de eerste twee meter van de berm volgens De Feijter mee. "Ze vinden het door het langskomende verkeer niet prettig om vlak langs de weg hun nest te bouwen."

Zeldzaam

Als het waterschap breder dan de eerste twee meter van de berm maait, lopen waterschapsmedewerkers voor de maaimachine om te controleren op broedende vogels en zeldzame planten. "Als medewerkers iets vinden dan wordt in een straal van vijf meter rondom het nest niet gemaaid."

De aankomende maaironde begint in mei en duurt de hele zomer. De drukste wegen maait Scheldestromen drie keer per jaar. Minder intensief gebruikte wegen zijn twee keer per jaar aan de beurt en zand- en grindwegen eens per jaar.