In mei zijn er in verschillende plaatsen bijeenkomsten waarbij Zeeuwen kunnen meepraten over de toekomst van de zorg. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook voor hun omgeving.

"Het doel van deze bijeenkomsten is dat mensen meer grip krijgen op hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen voor hun leven", laat mede-organisator ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland weten.

Het planbureau ondersteunt de burgerklankbordgroep Toekomstig Zorg Zeeland, die de opdracht heeft om de gelijknamige commissie te adviseren over de aspecten die burgers van Zeeland van belang vinden voor goede zorg en goede voorzieningen voor de toekomst (2025).

De bijeenkomsten vinden op 8 mei plaats in Zierikzee, op 11 mei in Goes, op 15 mei in Axel, op 17 mei in Middelburg en op 18 mei in Tholen.

Rapport

Na afloop van alle gesprekken wordt een rapport geschreven met de uitkomsten van de verschillende dialogen.

Dit rapport is voor iedereen in Zeeland beschikbaar en zal door de Klankbordgroep aan de Commissie Toekomstige Zorg in Zeeland worden aangeboden.