Na klachten van de Zeeuwse Ombudsman en burgers heeft Sabewa haar regels voor kwijtschelding van lasten van het waterschap en de gemeente verduidelijkt, maar het kan wat de gemeente Vlissingen betreft nog beter.

Vlissingen is hierover in gesprek met het Zeeuwse samenwerkingsverband.

"Wij willen dat de groep die op voorhand al in aanmerking komt voor kwijtschelding verbreed wordt", legt wethouder John de Jonge uit.

Het Zeeuwse samenwerkingsverband Sabewa verzorgt de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen namens waterschap Scheldestromen en de gemeentelijke belastingen van verschillende Zeeuwse gemeenten.

Kwijtschelding

Omdat er onder inwoners onbegrip heerste over de voorwaarden wanneer iemand voor kwijtschelding van de kosten in aanmerking komt en de uitleg hiervan, heeft Sabewa deze regels per 1 januari 2017 aangepast in de nieuwe Leidraad kwijtschelding.

"Er waren veel klachten over de procedure rondom de kwijtschelding", legt wethouder De Jonge uit. "Er leek sprake van willekeur." Volgens de wethouder ervoeren mensen die kwijtschelding wilden aanvragen per medewerker andere voorwaarden. "De regels zijn nu verduidelijkt en daardoor weten mensen beter waarop ze kunnen rekenen."

Wel verloopt het proces volgens de wethouder nog steeds moeizaam omdat mensen nog steeds veel formulieren in moeten vullen.

Automatisch

De gemeenten Middelburg en Vlissingen zijn volgens De Jonge 'grootverbruikers' van de kwijtscheldingsregeling. Er wonen in deze twee gemeenten relatief veel mensen die voor kwijtschelding in aanmerking komen, bijvoorbeeld omdat zij een laag inkomen hebben.

"In Vlissingen gaat het om zo’n 2400 huishoudens. Daarom voeren wij de druk op om de regeling verder te verbeteren. Er is een groep mensen die op voorhand automatisch voor kwijtschelding in aanmerking komt en we willen dat deze groep verbreed wordt. Dan hoeven minder mensen dit handmatig aan te vragen. Daarover zijn we nu in gesprek met Sabewa."