Zeventien alleenstaande vergunninghouders wonen de komende maanden aan het Hof van Sint Pieter in Middelburg. 

De gemeente Middelburg huisvest deze asielzoekers met een verblijfsvergunning in twee leegstaande studentenwoningen, totdat het pand van woningcorporatie Woongoed aan de Buitenruststraat verbouwd is. De zeventien studentenkamers in de panden aan het Hof van Sint Pieter 2 en 4 worden ingezet om vergunninghouders – ook wel statushouders genoemd – tijdelijk te huisvesten.

Wethouder Chris Dekker laat weten dat de eerste vergunninghouders al in mei worden verwacht. "Ze arriveren gefaseerd in mei", laat de wethouder in een persbericht weten.

Dekker verwacht dat de vergunninghouders nog deze zomer doorstromen naar de Buitenruststraat, maar houdt ook rekening met vertraging. "We gaan er niet vanuit, maar het kan zijn dat de verbouwing uitloopt. Daarna zijn de kamers aan het Hof van Sint Pieter weer beschikbaar voor studenten."

Vergunninghouders

Samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bekijkt de gemeente "zorgvuldig welke vergunninghouders ze in Middelburg onderbrengt om een goede communicatie met de omwonenden mogelijk te maken". Stichting Vluchtelingenwerk begeleidt de vergunninghouders en helpt hen inburgeren.

Middelburg is net als alle andere gemeenten in Nederland verplicht om vergunninghouders te huisvesten. De rijksoverheid bepaalt het aantal vergunninghouders per gemeente.

Leegstaande panden

Dekker stelt dat Middelburg al goede ervaringen heeft met het groepsgewijs huisvesten van vergunninghouders in de Zacharias Jansenstraat en Koepoortstraat.

"Dat was dan ook een reden om hier weer voor te kiezen in de Buitenruststraat." Omdat Middelburg nu alleenstaande vergunninghouders moet huisvesten en het pand van Woongoed nog niet klaar is, kiest ze ervoor om de tijdelijk leegstaande panden te gebruiken.