In de Leestafel, op de hoek van de Oude Markt en de Kerkstraat en in de bibliotheek in Vlissingen is tot 27 mei een tentoonstelling te zien over de drie middenstandsfamilies Klijberg, Ouwerkerk en Speckens. 

"Het bijzondere van deze drie families is dat zij alle drie hun oorsprong hadden in het gebouw op de hoek van de Kerkstraat met de Oude Markt", vertelt een bibliotheekwoordvoerder. 

"De drie families drukten tussen 1820 en 1984 hun stempel op het bedrijfsleven van Vlissingen. Van deze drie is de bakkerij van Speckens het laatst actief geweest en leeft nog steeds voort in de herinnering van de Vlissingers. De families Klijberg (schoenen) en Ouwerkerk (bakkerij en traiteur) stonden mede aan de basis van het bekende bakkersbedrijf."

Klijberg

De familie Klijberg, oorspronkelijk afkomstig uit Waalwijk, bestond uit schoenmakers en schoenfabrikanten en had tussen 1820 en 1940 schoenwinkels, schoenfabrieken en schoenmakerijen in Vlissingen en daarbuiten.

"Zij zorgden voor veel werkgelegenheid en waren met hun bedrijven op een bepaald moment zelfs de tweede werkgever van de stad na de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Het enig tastbare overblijfsel van dit bedrijf is het gevelopschrift 'Stoomschoenenfabriek' in de Vlamingstraat."

Ouwerkerk

De familie Ouwerkerk, afkomstig uit Leiden bestond uit banketbakkers, suikerbakkers en koks en had haar bedrijf tussen 1862 en 1909 ook in Vlissingen. "Ook zij timmerden flink aan de weg en genoten grote bekendheid met hun bedrijf in Vlissingen, Zeeland en daarbuiten. De koks Ouwerkerk bereidden zelfs een diner voor leden van het Koninklijk Huis."

Er is volgens de bibliotheek over dit koks- en traiteurbedrijf een schat aan informatie overgeleverd in de vorm van recepten, bestellingen van diners, rekeningafschriften, namen van opdrachtgevers en de daarbij horende correspondentie.

"Dit maakte het mogelijk om een blik te werpen op hoe dit bedrijf te werk ging en hoe zich dit verhield met het kokswezen in Nederland en zelfs daarbuiten."

Speckens

De familie Speckens was gevestigd op de hoek van het Betje Wolfplein tussen 1887 en 1984 en bestond uit brood- en banketbakkers. "Nog steeds hoort men de opmerking dat het zonde is dat zo’n mooie zaak met zoveel heerlijkheden niet meer in de stad aanwezig is. Ook de tearoom wordt nog regelmatig gememoreerd."

Wel zijn de ragoutbroodjes nog steeds te bestellen bij Bakker Van der Kop in de Scheldestraat. "Hij leerde deze maken bij Speckens waar hij zijn loopbaan begon. De eerste leden van deze familie waren echter helemaal geen bakkers maar Belgische loodsen uit Oostende." 

De Leestafel is bereikbaar via Boekhandel ’t Spui.